Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 лютого 2018 року – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 35 895 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 29 213 штук