Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12 січня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 35 895 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 29 213 штук