Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод «Горизонт», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, б.15, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  27 лютого 2018 року о 10-00  в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, б.15, І-поверх, каб.№3.

Реєстрація проводиться  з  09-30  до 09-50 год.  27 лютого 2018 року  за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21.02.2018 року.

Проект порядку денного (з проектом рішень):

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення:

1). Обрати лічильну комісію в складі :

 • Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 • Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2). Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.

 • Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 • Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 • Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 • Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

 1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення.

 1. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
 2. Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

  

 1. Затвердження передавального акту.

Проект рішення.

 1. Передавальний акт від Приватного акціонерного товариства «Вентиляторний завод «Горизонт» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентиляторний завод «Горизонт» станом на 27 лютого 2018 року затвердити.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, б.15, у  Голови комісії з припинення  товариства Гончарова Є.І. в робочі дні щоденно з 16.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05354) 2-04-01.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - htpp://www.vent.com.ua.