Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт". 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 02971340. 3.Місцезнаходження – 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, 15.  4.Міжміський код, телефон та факс:(05354)2-04-01/2-15-20. 5.Електронна поштова адреса– zat.gorizont@gmail.com. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://www.vent.com.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емітента

ІІ.Текст повідомлення

ПрАТ «Горизонт» повідомляє, що відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 22.11.2017р. (протокол № 2) в зв’зку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю звільнено: голова правління- Гончаров Євген Іванович, паспорт серії КО № 447240 виданий 11.10.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 80,35% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді голови правління з 20.04.2017р.; терміном до завершення перетворення обрано: голова комісії з припинення- Гончаров Євген Іванович, паспорт серії КО № 447240 виданий 11.10.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 80,35% в статутному капіталі емітента,  інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- голова правління ПрАТ «Горизонт»; член комісії з припинення- Гончарова Ірина Василівна, паспорт серії КО № 280004 виданий 17.10.2001р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 1,03% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- приватний підприємець; член комісії з припинення- Ткач Світлана Йовчева, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- заступник головного бухгалтера ПрАТ «Горизонт», головний бухгалтер ПрАТ «Горизонт». Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

ІІІ.Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
  2. Голова комісії з припинення (підпис) Є.І.Гончаров                22.11.2017р.