Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод «Горизонт», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, б.15, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  22 листопада 2017 року о 10-00  в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, б.15, І-поверх, каб.№3.

Реєстрація проводиться  з  09-30  до 09-50 год.  22 листопада 2017 року  за місцем проведення зборів.

Проект порядку  денного (з проектами рішень):

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1).  Обрати лічильну комісію в складі :

 • Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 • Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2). Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.

 • Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 • Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 • Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 • Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

 

 1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
 2. Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.
 3. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Вентиляторний завод «Горизонт» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод «Горизонт»» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Вентиляторний завод «Горизонт».

 

 1. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товариства «Вентиляторний завод «Горизонт».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Вентиляторний завод «Горизонт»» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Вентиляторний завод «Горизонт»:

План перетворення (відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства»):

 • Повне найменування товариства, що перетворюється:

Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод «Горизонт».

 Місцезнаходження:

37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, буд.15.

Індентифікаційний код юридичної особи: 02971340.

Розмір статутного капіталу:

125 632,50  грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:

Повне найменування товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вентиляторний завод «Горизонт»

Місцезнаходження:

37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, буд.15.

Індентифікаційний код юридичної особи: 02971340.

Розмір статутного капіталу:

125 632,50 грн.

2) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: 

 - акції ПрАТ «Горизонт» конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1;

 - розподіл часток Товариства правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Горизонт»;

 - загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «Горизонт» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товаритва-правонаступника.

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

Грошові виплати не передбачені.

3) Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення: 

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

 

Директор   ТОВ «ВЗ «Горизонт» -    Гончаров Євген Іванович

Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена 

 

 1. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «Вентиляторний завод «Горизонт».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Порядок та умови здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «Вентиляторний завод «Горизонт» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Вентиляторний завод «Горизонт» затвердити.

 

 1. Про звільнення посадових осіб товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Звільнити Директора Товариства Гончарова Євгена Івановича.

 

 1. Про обрання комісії з припинення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обрати комісію з припинення в наступному складі:
 • Гончаров Євген ІвановичГолова комісії з припинення; паспорт КО № 447240 виданий 11.10.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2170609615, зареєстрований: Полтавська обл., м.Гадяч, пров.Піонерський, буд.13;
 • Гончарова Ірина ВасилівнаЧлен комісії з припинення; паспорт КО № 280004 виданий 17.10.2001р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785204661, зареєстрована: Полтавська обл., м.Гадяч, пров.Піонерський, буд.8;
 • Ткач Світлана ЙовчеваЧлен комісії з припинення, посвідка на постійне проживання ПЛ № 439/2006 видана 25.07.2006р. ВГІРФО УМВС України в Полтавській області. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2879510545, зареєстрована: м.Гадяч, вул.Шевченка, буд.34, кв.46.
 1. Надати слідуючі повноваження Голові комісії з припинення – підписувати різного роду документи, представляти товариство без доручення, вступати в взаємовідносини з суб’єктами  підприємницької діяльності, установами, організаціями, продавати (купувати) майно і обладнання, видавати доручення та виступати в судах.  Провести конвертацію  акцій на частки у статутному капіталі правонаступника товариства.
 2. Початок роботи комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вентиляторний завод «Горизонт» з 22 листопада 2017 року.

 

 1. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки правонаступника.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Порядок та умови обміну акцій товариства на частки правонаступника затвердити.

 

 1. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів не проводити.

 

 1. Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. Всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки ПрАТ «Горизонт» переходять до його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентиляторний завод «Горизонт».
 2. Претензії кредиторів приймаються на протязі двох місяців з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України про припинення товариства шляхом перетворення ПрАТ «Горизонт» у ТОВ «ВЗ «Горизонт». 

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, б.15, у  Директора товариства Гончарова Є.І. в робочі дні щоденно з 16.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05354) 2-04-01.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.11.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http://www.vent.com.ua