Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 02971340; 3.Місцезнаходження – 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, 15;  4.Міжміський код, телефон та факс: (05354)2-04-01/2-15-20; 5.Електронна поштова адреса– zat.gorizont@gmail.com; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://www.vent.com.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього положення -Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II.Текст повідомлення

Приватне акціонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повідомляє, що рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2017р.(протокол № 1)  в зв’язку з припиненням терміну повноважень припинено повноваження: голова правління- Гончаров Євген Іванович, паспорт КО № 447240 виданий 11.10.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 80,35% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 18.04.2014р.; голова Наглядової ради- Минка Михайло Михайлович, паспорт КН № 287585 виданий 02.12.1996р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 14,72% в СК, перебував на посаді з 18.04.2014р.; член Наглядової ради, заступник голови- Гончарова Ірина Василівна, паспорт КО № 280004 виданий 17.10.2001р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 1,03% в СК, перебувала на посаді з 18.04.2014р.; член Наглядової ради- Липницька Валентина Іванівна, паспорт КО № 038194 виданий 19.01.2000р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,02% в СК, перебувала на посаді з 18.04.2014р.; Ревізор- Удовіченко Юлія Василівна, паспорт КО № 364050 виданий 08.04.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,006% в СК, перебувала на посаді з 18.04.2014р.; обрано терміном на три роки: голова правління- Гончаров Євген Іванович, паспорт КО № 447240 виданий 11.10.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 80,35% в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років-  голова правління ПрАТ «Горизонт»; голова Наглядової ради, акціонер- Минка Михайло Михайлович, паспорт КН № 287585 виданий 02.12.1996р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 14,72% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років-  приватний підприємець; член Наглядової ради, заступник голови, акціонер- Гончарова Ірина Василівна, паспорт КО № 280004 виданий 17.10.2001р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 1,03% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- приватний підприємець; член Наглядової ради, акціонер- Липницька Валентина Іванівна, паспорт КО № 038194 виданий 19.01.2000р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,02% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років-  начальник цеха ПрАТ «Горизонт»; ревізор- Удовіченко Юлія Василівна, паспорт КО № 364050 виданий 08.04.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,006% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років-  приватний підприємець.

Звільнені та обрані посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

III.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2.Голова правління            (підпис)                 Є.І.Гончаров         20.04.2017р.