Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 02971340; 3.Місцезнаходження – 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, 15;  4.Міжміський код, телефон та факс: (05354)2-04-01/2-15-20; 5.Електронна поштова адреса– zat.gorizont@gmail.com; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://www.vent.com.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього положення -Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II.Текст повідомлення

Приватне акціонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повідомляє, що наказом № 51-К від 10.05.2017р. в зв’язку з переведенням на посаду бухгалтера звільнено головного бухгалтера Макуху Ольгу Василівну,  посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 02.01.2003р., призначено головним бухгалтером Ткач Світлану Йовчеву, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років-  заступник головного бухгалтера ПрАТ «Горизонт».

Звільнена та призначена посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

III.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2.Голова правління            (підпис)                 Є.І.Гончаров         10.05.2017р.